Project Description

ZORGvuldig communiceren bestaat uit Eveline Scheres, Monique Cooijman en Eveline Sissing: Drie professionals in communicatie, organisatie en strategie. Getriggerd door de actualiteit en door persoonlijke ervaringen, hebben we onszelf een missie gegeven: het verbeteren van communicatie in de zorg. Want daar valt nog veel winst te behalen.

Wij beschouwen communicatie als een basisconditie voor het leveren van kwalitatieve zorg en benaderen onze aanpak vanuit drie thema’s: kracht van aandacht – gevolgdenken – kennisdelen.

Wij faciliteren organisaties de kennis en positieve ervaring die er al zijn te ‘recyclen’. Uitgangspunt is doorontwikkelen in plaats van veranderen door de kennis die er al is te verbinden, delen en borgen. Het is een eenvoudige, waarderende en zeer effectieve manier om uiteindelijk beter te communiceren. In gesprek met de opdrachtgever ontwerpen we een passend ontwikkeltraject, waarin ruimte is voor inspireren, activeren en implementeren.

Met als resultaat:

  • Verbeterde kennis, welzijn en functioneren van medewerkers.
  • Betere kwaliteit van zorg.
  • Prettiger zorgomgeving met tevreden patiënten/cliënten.
  • Patiënten/cliënten die beter kunnen bijdragen aan hun eigen herstelproces.
  • Meer waarde voor iedere geïnvesteerde euro.
  • Verbeterde positionering als organisatie.

We hebben inmiddels ervaring in de ziekenhuiswereld en bij een grote zorginstelling.

  • www.ZORGvuldigcommuniceren.nl
  • communicatieadvies – procesbegeleiding – coaching – cconceptontwikkeling
  • april 2010 – nu