Project Description

Voor de Sterren, professionals in kindertijd, heb ik een ‘communicatiefoto’ gemaakt en vervolgens deze Utrechtse BSO-organisatie voorzien van een communicatiestrategie en de bijbehorende communicatieplannen. Sommige van die plannen heb ik ook ten uitvoer gebracht. Zoals de organisatie van een teamdag, het bedenken en uitvoeren van een personeelswervingscampagne, het doorvoeren van een naamswijziging en het updaten van de website. Tegelijkertijd heb ik gekeken naar de diverse bedrijfsprocessen en de directeur en haar management geadviseerd over verbetermogelijkheden. Die kansen liggen met name op het gebied van agile werken. Door bijvooorbeeld overlegstructuren in te richten met scrummethodes.